Правна информация

Всяка медицинска и терапевтична информация и съвети, съдържащи се в този сайт, е задължително от общ характер и може да не е подходящо за вашето конкретно състояние. Следователно, ние предупреждаваме всички наши читатели, че информацията и съветите, съдържащи се на сайта ни трябва да се приемат и да се разчита на тях само след консултация с вашия лекар или медицински специалист.