Разликата между CPAP, APAP и BiLevel

Двете основни състояние при наличието на синдром на сънна апнея са апнея и хипопнея. Като апнея означава спиране на дишането, а хипопнея е ограничаването на въздушния поток, затруднявайки по този начин дишането, като и двете състояния довеждат до спад нивата на кислород в кръвта(десатурация).

Най-просто казано разликата между CPAP, APAP и BiLevel апаратите е във възможностите им, както следва:

1. CPAP (ЦИПАП) – Осигурява въздух под постояно фиксирано налягане. Определеното от лекаря налягане през цялата нощ е фиксирано без значение дали имате непрекъсната нужда от него, лекаря преценява максималното ви нужно налягане за да ограничи спиранията в дишането ви по време на сън до минимум или изобщо да няма такива.

2. APAP или Автоматичен ЦИПАП (АПАП) – Най-добро налягане между зададената ниска и висока стойност на налягане. Автоматичния CPAP е устроен така, че постоянно да се регулира за да ви предостави минималното ви нужно налягане което е достатъчно, за да поддържа отворени дихателните ви пътища и в случай на наближаваща апнея/хипопнея да го покачи плавно за да бъде избегната. Регулирането му при всяко ваше вдишване го прави много комфортен. Дори да ви е предписан CPAP, то спокойно можете да си вземете АПАП след консултация с лекар, който да ви разясни ползите и разликите които Ви описахме по-горе. Автоматичните ЦИПАП апарати са може би най-употребявания тип апарати в терапията на обструктивна сънна апнея поради по-високото ниво на комфорт за пациента и сравнително ниската цена.

3. BiLevel (също наричан БИПАП) – Притежава възможността да подава различно налягане при вдишване и при издишване и затова е наречен Бай левъл(BiLevel), като налягане за вдишване е значително по-високо от това за издишване и по този начин то е улеснено, което е от изключителна важност за комфортния сън.  БИПАП апарата подава едно налягане при вдишване и друго при издишване. Бай Левъл апаратите се предписват значително по-рядко, ако страдате от тежка обструктивна сънна апнея, централна сънна апнея, както и на хора които не могат да свикнат със CPAP апарат или се нуждаят от по-високи терапевтични нива на налягане над 20cmH2O(воден стълб).

 

Публикувано в CPAP апарати, CPAP Терапия С етикет: , , , , ,

Вашият коментар